28 Ocak 2010 Perşembe

YENİ TCK’NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLERYeni Kanunda tanımlar (vatandaş, çocuk, kamu görevlisi…vb.) ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi, güvenlik tedbirleri de kapsama alınarak geliştirilmiştir.

Kanunu bilmemenin sakınamayacağı bir neden olması durumunda suç oluşturmayacağı hükmü getirilmiştir (md.4).

Sınırın aşılması durumu hariç, hakkın kullanılmasının cezalandırılamayacağı hükmü getirilmiştir (md.26).

Suça teşebbüste, eksik-tam teşebbüs ayrımı kaldırılmıştır (md.35).Yeni TCK ile aşağıda belirtilen suçlar ilk defa ihdas edilmiştir:

 Soykırım, insanlığa karşı suçlar (md. 76, 77),

 İnsan üzerinde deney (md.90),

 Cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlâl ve mağdurun vücuduna organ veya bir cisim sokulması suretiyle vücut dokunulmazlığını ihlal (bu fiilin eşe karşı işlenmesi de şikayete bağlı olmak şartıyla bu suç kapsamına alınmıştır) (md.102),

 Eğitim ve öğretimin engellenmesi (md.112),

 İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (md. 115),

 Haberleşme gizliliğini ihlâl (md. 132),

 Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (md.133),

 Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık (md.141),

 Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (yangın çıkarma, silâhla ateş etme, bina çökmesi, çığ düşmesi, sel veya taşkına neden olma, patlayıcı madde kullanma) (md.170),

 Radyasyon yayma (md.172),

 Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme (md.173),

 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (md.179,180),

 Çevre suçları ve imar kirliliğine neden olma (md.181,182),

 Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma (md.189),

 Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması (md.245),

 Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (md.256),

 Soruşturma gizliliğinin ihlali, ses ve görüntülerin kayda alınması (md.285 vd.),

 Hakim ve savcı kararı dışında genital muayene (md.287).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder